Úřední deska


Stáhnout

Výroční zpráva 2022/2023

Stáhnout

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled 2023/2024

Stáhnout

Výpočet školného pro rok 2023/24

Stáhnout

Přihláška do MŠ v době letních prázdnin

Stáhnout

Školní řád 2024

Stáhnout

Dokumenty k přijetí dítěte do MŚ

Stáhnout

Evidenční list pro dítě v MŠ

Stáhnout

Pověřenec GRPD

Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát

Stáhnout

Vnitřní řád školní jídelny

Stáhnout

Školní vzdělávací program

Stáhnout

Zřizovací listina

Stáhnout

Program primární prevence šikany
a jiných patologických jevů

 
 
 
 
 
 

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
©Rubiq 2018