Úřední deska


Stáhnout

Výpočet školného pro rok 2022/23

Stáhnout

Přihláška do MŠ v době letních prázdnin

Stáhnout

Školní řád 2022

Stáhnout

Dokumenty k přijetí dítěte do MŚ

Stáhnout

NÁVRHY rozpočtů, výhledů 2023/24 MŠ Madolinka

Stáhnout

Výroční zpráva 2020/2021

Stáhnout

Schválený rozpočet pro rok 2021

Stáhnout

Oznameni - přerušení provozu

Stáhnout

Provozní podmínky chodu MŠ v době Covid19

Stáhnout

Evidenční list pro dítě v MŠ

Stáhnout

Čestné prohlášení

Stáhnout

Návrh rozpočtu 2021

Stáhnout

Pověřenec GRPD

Stáhnout

Výkaz zisku a ztrát

Stáhnout

Vnitřní řád školní jídelny

Stáhnout

Školní vzdělávací program

Stáhnout

Zřizovací listina

 
 
 
 
 
 

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Šablony III. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

©Rubiq 2018