Úprava školného

Úprava školného za měsíce 3,4,5/2020

S ohledem na neúčast dětí na předškolním vzdělávání v době uzavření školy po vyhlášeném nouzovém stavu se školné upravuje takto:

BŘEZEN …….. 410 Kč

DUBEN ……… 0 Kč

KVĚTEN …….. 215 Kč

ČERVEN …….. 900 Kč

Vyúčtování školného za měsíc březen a květen bude vráceno koncem června 2020.

Vratka peněz za kroužky bude v hotovosti během června 2020.

V Praze dne 25. 5. 2020

Mateřská škola Madolinka,

Modletická 1402,

Praha 4,

tel. 272910313,

IČO: 63108259

e-mail: msmodleticka@gmail.com