Těšíme se v říjnu

Těšíme se v říjnu :

2.10. –  „ Trable s příšerou “ – jak řešit problémy, ale i situace s rouškou a Covid

– předškoláci – 9, 00 hodin – na školní zahradě

– malé děti – 10, 00 hodin – na školní zahradě

6.10. Malá technická univerzita – projektový den

– Stavitelé věží, třída Sluníčka

9.10. „ Kolektivní bubnování „ – projektový den – základy rytmu, tanec, zpěv

– všechny třídy 9 – 11 hodin

19.10. „O panence, která tence plakala „- divadlo Tondy Novotného

– 9 hodin – třídy Berušky, Kuřátka

– 10 hodin – třída Sluníčka, Žabičky

29. a 30.10  PODZIMNÍ PRÁZDNINY ZŠ  (  prosíme nahlásit docházku dětí učitelkám na třídách, předškoláci podléhají povinnému předškolnímu vzdělávání, v tomto případě jsou zbaveni povinnosti psané omluvy dítěte)

Akce pro rodiče školy: Komunitně osvětové besedy pro děti s OMJ

6.10. od 16,30 hodin  

Zajímavosti z britského školství, škola hrou pro rodiče na zahradě školy

22.10. od 16,30 hodin

Práce s dětmi s OMJ a jejich začleňování do kolektivu- interaktivní beseda pro rodiče na zahradě školy

Přijďte, – společně si zazpíváme si a popovídáme

o školství jiných zemí Evropské unie

Akce jsou hrazeny z Výzvy 28 –

„V MŠ Madolinka poznáváme kultury našich sousedů“ 

Krásné podzimní dny v naší mateřské škole všem přeje ředitelka školy.