Těšíme se v květnu

Těšíme se v květnu

2.-16. – Zápis do MŠ Madolinka -šk.rok 2021/22

           13-17 hodin

10.,11. – Přijímání přihlášek pro šk.rok 2021/22

           8-14 hodin

4.5. – Bubnování – interaktivní bubnování, zpívání a tancování v atriu MŠ  

           9-11 hodin (Sluníčka, Žabky, Berušky, Kuřátka)

6.5. – FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – v atriu školy

10.5. – Šifra Mistra Brailla

          10 -11,30 hodin (2 skupiny) v atriu MŠ

13.5. – Veselé divadlo „ Kvak a Žbluňk “

           10,30 na zahradě školní zahrady

24.5. „Zvířátka do školky“ chovatelská pohádka

 v atriu MŠ

       – třída Sluníček a Žabiček od 9 hodin

       – třída Kuřátek a Berušek od 10 hodin

AKCE PRO RODIČE A DĚTI:

Rozlučka s předškoláky proběhne

v 1. týdnu v červnu 2021 podle dalších pokynů MŠMT – předpokládáme možnost rozlučky v atriu školy, pokud epidemiologické podmínky dovolí