Těšíme se v červnu

Těšíme se v červnu:

1.6. – oslava MDD – celá školka

OLYMPIÁDA MŠ MADOLINKA na školní zahradě

4.6. – „Pomoc!!!“– interaktivní pořad o prevenci bezpečnosti a snaze pomoci druhému v nouzi

 – 9, 10 hodin na 2 skupiny v atriu MŠ  

15.6. – „Skřítek, který to nevzdal“–  divadlo 100 dortíků   – v 10 hodin na zahradě školy pohádka s hudebními nástroji a harmonikou

25.6. – Barevné písničky s pohádkou „Barevné písničky s pohádkou o pyšné žábě “ – hudební trio Accordo

 – 9,30 hod zpívání, tancování a rozloučení se školním rokem na zahradě školní zahrady

AKCE PRO RODIČE A DĚTI:

Rozlučka s předškoláky proběhne v atriu MŠ

– VÍCE INFO NAJDETE NA NÁSTĚNKÁCH NA TŘÍDÁCH A NA LYFLE

1.6.-16,30 TŘÍDA SLUNÍČEK

3.6.-16,30 TŘÍDA ŽABIČEK

Krásné léto Vám přeje ředitelka školy kolektiv MŠ Madolinka