PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PRO DĚTI Z JINÝCH MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PRO DĚTI Z JINÝCH MŠ

Na naší MŠ bude prázdninový provoz v době letních prázdnin 2021 zajištěn v termínu 19. – 23. 7. a 26. – 30. 7. 2021.

Přihlášku na prázdninový provoz najdete na našich webových stránkách v sekci Úřední deska.

Provoz školky bude od 6,30 – 17,00 hod

Poplatky na prázdninový provoz:

Školné:

  • 51 Kč /den
  • 255 Kč/ 1 týden
  • 510 Kč/ 2 týdny

Stravné:

  • 42 Kč/den
  • děti s OŠD 45 Kč/den

Poplatky budeme vybírat 8.6.2021 od 7:00 – 8:30 hodin u hospodářky školy nebo po telefonické domluvě. V den přihlášení se platí stravné a školné.  Prosíme, přineste v hotovosti přesnou částku.

V případě nezaplacení stravného a školného, nemůže být dítě na prázdninový provoz přijato.

S sebou přineste vyplněnou přihlášku a kopii evidenčního listu z kmenové školky.

Bližší informace k provozu budou zveřejněny do konce června (umístění dětí do tříd, hygienické požadavky…).

Vzhledem k epidemiologické situaci může dojít ke změnám organizace prázdninového provozu.