POZVÁNKA NA PROSINCOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

POZVÁNKA

NA PROSINCOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY  

V OBLASTI ČTENÁŘŠKÉ PREGRAMOTNOSTI

Místo setkání: Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

HLAVNÍ TÉMA:                  
Pojďme, budeme si povídat  
PROGRAM:
…aneb „ Jaro, léto, podzim, zima, v Madolince nám bylo prima „
shrnutí poznatků ze setkávání CKP v MŠ Madolinka (co se nám líbilo,
co se povedlo, co nového jsme přenesli do vzdělávacích aktivit v rámci
PG, nový přístup k učení v době před nástupem do školy, představení
individualizace ve vzdělávání v pojetí pedagogiky Franze Ketta,
EVVO v netradiční formě – poznatky z workshopů na konferenci v Plzni diskuse k tématům zpracování říkadel a prožitkového učení ).    
Pojďme, budeme si povídat, aneb pojďme diskutovat, o tom, co nám
přinesla setkání v CKP , jak bohatý a metodicky a prakticky přínosný byl
prostor pro sdílení zkušeností prožitkového učení, výměnu příkladů
dobré praxe, diskusi k danému tématu, pro čerpání inspirace pro
plánování a reflexi výuky. Prožitkové učení je v současné mateřské školena prvním místě, zahrnuje vlastní iniciativu toho, kdo se učí, i když
podnět přichází zvnějšku, pocit objevování, uchopení a porozumění
vychází zvnitřku dítěte.

Uzavření dvouletého setkávání v CKP v MŠ Madolinka,
rozloučení se praktickými říkadly a shrnutí fungování a přínosu
Centra pro další praxi.

DATUM SETKÁNÍ:  11.12. 2019 V 16,00 – 19,00

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, RÁDY VÁS U NÁS UVÍTÁME! 

Prosíme, kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com