POZVÁNKA NA KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

POZVÁNKA

NA KVĚTNOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY  

V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

Místo setkání: Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

HLAVNÍ TÉMA:  STORYTELLING            
PROGRAM: Úvod a shrnutí předešlého setkání s tématem čtenářská pregramotnost. Diskuse, na co se zaměřit při rozvoji čtenářské gramotnosti MgA. Barbora Voráčová nás seznámí s projektem Storytellingu –
je to vyprávění příběhu bez pomůcek, vyprávění jako nástroj umění, kultivace a zdokonalování vyprávění příběhů  
Práce s příběhem, návrat a znovuobjevování hluboce zakořeněné tradice vyprávění.
Storytelling jako divadelní disciplína, která využívá mnoho druhu
cvičení, her a především představivosti posluchačů.
Dílna poutavého vyprávění příběhů a znovuzrození vypravěčské
osobnosti.    
Vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností s rozvojem schopností, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro zahájení a úspěšné rozvíjení
čtenářské gramotnosti. Zaměříme se na to, jak realizovat příběh jako
prostředek sebepoznání a osobního rozvoje, jak edukovat a využívat
volnočasové aktivity v činnostech s dětmi. Bude to velká zábava.  

DATUM SETKÁNÍ: 29. 5. 2019 V 16,00 – 18,00

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, RÁDY VÁS U NÁS UVÍTÁME! 

Prosíme, kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com