Organizace průběhu testování od 12. 4. 2021

Organizace průběhu testování od 12. 4. 2021

Testování dětí bude probíhat každé po a čt od 7,00 hod v prostorách sauny,

kde bude zajištěno dostatečné odvětrávání a budou připraveny jednotlivé stolky a židle pro děti a jejich rodiče s odstupem alespoň 1,5 m. Dětem bude samoodběrový test dle pokynů provádět jejich zákonný zástupce. Asistence zdravotnického personálu není nutná.

Výsledek testu

bude znám do 15 min, pokud bude negativní, obdrží dítě razítko a bude moci vstoupit do MŠ. Pokud dítě testování odmítne, bude se jednat o omluvenou absenci. Důsledek pozitivního výsledku jsou pak takové, že se dítě nemůže účastnit prezenčního vzdělávání.

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování proběhne v den jeho příchodu. Rodiče nemusejí dokládat žádné Čestné prohlášení.

Na hladký průběh testování bude dohlížet p. ředitelka za přísných hygienických podmínek –

respirátor, rukavice, desinfekce, větrání prostor, odstup 1,5 m

Informace k průběhu stravování v MŠ

  • nesmí být samoobslužné, děti si nesmí chystat samy příbory a talíře
  • zvýšená frekvence úklidu, dezinfekce ploch
  • v MŠ jsou povoleny látkové ručníky

Provozní doba MŠ

Z důvodu dělení dětí do skupin po 15 dětech dochází ke zkrácení provozní pracovní doby – od 7:00 do 16:30 hod.

(Předškolní děti budou rozděleny do 4 skupin max po 15 dětech – dvě skupiny se budou skládat z dětí, které docházejí do sauny. Sluníčka ve středu a Žabičky v pátek).

Testování zaměstnanců

Zaměstnanci MŠ se budou povinně testovat antigen. testy, 2x týdně, v po a čt od 12. 4. 2021, nejméně 20 min. před zahájením jejich pracovní doby. Osoba s pozitivním výsledkem je povinna kontaktovat svého praktického lékaře a podstoupit tzv. konfirmační PCR test.

Učitelky a asistenti připraví vzdělávací plány s ohledem na adaptační období a na 1. adaptační

týden zařadí do programu aktivity na posilování vztahů a obnovení pracovních návyků a

spolupráce a budou důsledně dbát na minimalizování stresových situací. Co největší část

aktivit se doporučuje realizovat dle počasí venku (školní zahrady bude rozdělena na zóny) a využívat spíše potenciál formativní zpětné vazby a případně zajistit dítěti potřebnou podporu ve spolupráci s odborníky.