Opatření k organizaci zápisů pro cizince

Soubor aktuálních dokumentů a nástrojů podpory od Národního pedagogického institutu ČR k podpoře vzdělávání žáků s OMJ. Souhrnné info k tomu, co se nabízí NPI ČR v poslední době pedagogům pro práci s žáky s OMJ.

Webové stránky https://cizinci.npicr.cz/ obsahují aktuální informace, materiály a překlady dokumentů do jazykových mutací. Všechny materiály jsou volně ke stažení.

Pro MŠ je důležitý tento odkaz:

Opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021<https://cizinci.npicr.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-20202021-prelozeny-dokument/>
NPI ČR připravil pro potřeby MŠ překlad tohoto dokumentu do nejfrekventovanějších jazyků, aby mohly rodičům cizinců poskytnout tuto informaci v jejich jazyce. Dokument je připraven k použití. Do žlutě označených míst je potřeba doplnit personalizované údaje jednotlivé školy. Jednotlivé jazykové mutace naleznete zde<https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#pomocrod>.Další informace:

seznam poskytovatelů on-line doučování z řad NNO včetně souboru Aktivit NNO pro žáky s OMJ<https://cizinci.npicr.cz/wp-content/uploads/2020/04/Aktivity-pro-%C5%BE%C3%A1ky-s-OMJ_seznam-aktivit-NNO.pdf>.


* Odkaz na webináře Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem<https://www.youtube.com/watch?v=G0VzqjBhTag&list=PLJVYzwi0DdHrbaKd2U2HZ6YCVg5BaC2ny&index=4> a navazující Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky<https://www.youtube.com/watch?v=pnoVXTTaVlw&list=PLJVYzwi0DdHrbaKd2U2HZ6YCVg5BaC2ny&index=3&t=0s>.


* Desatero pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ/cizinců) na dálku<https://cizinci.npicr.cz/desatero-pro-vyuku-zaku-s-odlisnym-materskym-jazykem-omj-na-dalku/> (připravilo NPI ČR ve spolupráci se společností META o.p.s.), materiál pro pedagogy
* Informace pro rodiče<https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#inforod>, všeobecné informace pro rodiče žáků s OMJ, jak komunikovat se školou.


* On-line zdroje pro učení<https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#onlinevz>, soubor internetových odkazů s jednoduchými charakteristikami jednotlivých zdrojů rozdělané podle věků žáků. Jsou k použití jak pro učitele, tak pro rodiče, protože jsou přeloženy do 13 mutací.


* Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 – přeložený dokument<https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/#zapisyms20> do 10 jazykových mutací k distribuci na MŠ, k použití pro informovanost rodičů.


* Připravuje se překlad materiálu MŠMT – Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství<http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi>


* Další překlady aktuálních dokumentů na https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady/

Mgr. Jan Janoušek
specialista integrace cizinců

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor kultury a cestovního ruchu
Oddělení národnostních menšin a cizinců
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
Tel.: +420 236 005 251, +420 774 505 149
jan.janousek@praha.eu<mailto:jan.janousek@praha.eu>
www.praha.eu<http://www.praha.eu/>

Mgr. Halka Smolová Závorová
Ústřední metodička pro vzdělávání

Oddělení systémové podpory a DVPP
Národní pedagogický institut ČR
Centrální pracoviště
Senovážné náměstí 872/25
110 00 Praha 1
Tel: +420 222 122 229
GSMl: +420 770124750

E-mail: halka.smolova@npicr.cz<mailto:smolova@npicr.cz>
www.npicr.cz<http://www.npicr.cz>, S