Informace k zahájení nového školního roku – stravné a školné

Stravné a úplata za vzdělávání pro školní rok 2020/21

-se vybírá hotově každé první úterý v měsíci

od 6.30-8.30 hod. u vedoucí školní jídelny

/ vchod do ředitelny/

-platba převodem musí být uhrazena na účet MŠ 77255319/0800 do 25. dne předchozího měsíce

– první platba musí být na účtu školy do 25.8.2020

Stravné                                             Úplata za vzdělávání

Celodenní – 42,- Kč/den                    Předškoláci-         0,

                                                           Ostatní –       1 020,-

Celodenní odklad- 45,-Kč/den

Celková částka 1902,-Kč

Předškolní         882,- Kč

Odkladové         945,- Kč

Variabilní symbol zůstává stejný po celou docházku do MŠ.

Nové děti si vyzvednou v.s. u vedoucí školní jídelny.

Při první platbě uvedou ve zprávě jméno dítěte.    

Mateřská škola Madolinka,

Modletická 1402, Praha 4,

tel. 272910313

IČO: 63108259

e-mail: msmodleticka@gmail.com