Informace k platbám ve školním roce 2019/2020

Stravné a úplata za vzdělávání pro školní rok 2019/20

-se vybírá hotově každé první úterý v měsíci

od 6.30-8.30 hod. u vedoucí školní jídelny

/ vchod do ředitelny/

-platba převodem musí být uhrazena na účet MŠ 77255319/0800 do 25. dne předchozího měsíce

– první platba musí být na účtu školy do 25.8.2019

Stravné                                    Úplata za vzdělávání

Celodenní – 35,- Kč/den                    předškoláci-     0,

                                                           ostatní –       900,-

Celodenní odklad- 38,-Kč/den

Celková částka 1670,-Kč

Předškolní         770,- Kč

Odkladové         836,- Kč

Variabilní symbol zůstává stejný po celou docházku do MŠ.

Nové děti si vyzvednou v.s. u vedoucí školní jídelny.

Při první platbě uvedou ve zprávě jméno dítěte.