Informace k formuláři na ošetřovné

Vážení,

zasíláme Vám informaci týkající se formuláře na ošetřovné, pro případ uzavření MŠ.

Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény v péči školského zařízení (příp. obdobného zařízení pro děti) nebo docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné.

Ošetřovné náleží zaměstnanci také tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá zařízení, které dítě navštěvuje (škola).

Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

Formulář je ke stažení na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

Vážení, ještě posílám odkaz na stránky CSSZ:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

V příloze dopis, který rozeslal MHMP svým školám.

S pozdravem

Mgr. Martin Platz | Úřad městské části Praha 11
vedoucí Odboru školství a kultury

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 412, Vidimova 1324, 1325, 149 00 Praha 4
tel.: 267 902 326
e-mail: platzm@praha11.cz, web: www.praha11.cz