E-learningový kurz Centra pro integraci cizinců

E-learningový kurz Centra pro integraci cizinců najdete na: https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html

Bc. Lenka Vlčková | Úřad městské části Praha 11
Odbor školství a kultury – Oddělení koncepce a ekonomiky školství
samostatná odborná referentka koncepce a metodiky školství (koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠ)

sídlo: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
pracoviště: místnost 410, Vidimova 1324, 1325, 149 00

Praha 4
tel.: 267 902 325
e-mail: vlckoval@praha11.cz, web: www.praha11.cz