Důležité info k čerpání OČR

V rámci pozměňovacího návrhu se včera podařilo: 
-  sjednotit postup u všech zařízení pro děti (viz nejednotný postup při otevírání škol a školek); 
-  umožnit rodiči nadále čerpat ošetřovné, pokud dítě neumístí z vážných důvodu, zejména: 
 - možnost ohrožení zdraví dítěte nebo zdraví jiných členů domácnosti v důsledku výskytu koronaviru,
 -provozní důvody na straně školy nebo jiného zařízení, např. důvody kapacitní, - jiné vážné důvody na straně rodiče (např. nemožnost skloubit omezenou školní docházku dítěte se zaměstnáním);
-  důvody uvede rodič na předepsaném tiskopise vydaném ČSSZ v rámci měsíčního výkazu k čerpání ošetřovného;
‐  umožnit čerpat za těchto podmínek ošetřovné zpětně od 1.5.2020