Recyklace textilu


Před budovu MŠ Madolinka byl dočasně umístěn kontejner na recyklaci textilu, který je k dispozici široké veřejnosti. Správu zajišťuje společnost Dimatex CS, spol. s.r.o.

Vytříděné hadry a textilie jsou buď poskytnuty charitativním organizacím nebo jsou určeny k druhotnému využití jako čisticí tkaniny. Touto činností provádí znovuzhodnocení druhotných surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí.
Recyklujte i vy – má to smysl!


Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Šablony pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005502
je spolufinancován Evropskou unií.
Od 1.9.2017 do 31.8. 2019 bude v MŠ Madolinka realizován projekt
„Šablony pro MŠ Madolinka“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči dětí MŠ.

Projekt
V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.