Stáže


Ve dnech 15. až 18.11.2022 absolvovala Jana Kecová stáž v Portugalsku.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout

Ve dnech 27. až 30.3.2022 absolvovala Jitka Lamačová stáž ve Francii.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout


Naše mateřská škola Madolinka se od školního roku 2018/19 zapojila do projektu s názvem „Poznáváme kulturu našich sousedů“, který je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu vycestovaly na zahraniční stáž do Anglie paní ředitelka Lucie Havlíková a paní učitelka Pavlína Šajdáková. Prezentace jejich pobytu je zde nahlédnutí.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout

V rámci projektu vycestovaly na zahraniční stáž do Švédska paní ředitelka Lucie Havlíková
a paní učitelka Jitka Lamačová.

Prezentace je k nahlédnutí zde.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout

Ve dnech 27. – 30. 10. 2019 se p.uč. Šajdáková Pavlína a
Lamačová Jitka zúčastnily zahraniční stáže v Dánsku.

Prezentace je k nahlédnutí zde.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout

Ve dnech 1. – 4. 12. 2019 se p.uč. Hana Frühaufová a Jana Kecová zúčastnily zahraniční stáže v Belgii.

Prezentace je k nahlédnutí zde.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Šablony III. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278