Image

Třída Sluníčka


Třída Sluníčka má heterogenní uspořádání, ve třídě je 24 dětí ve věku 4,5 až 7 let. – je zaměřena převážně na estetickou výchovu, pohyb a čtenářskou pregramotnost – nedílnou součástí je příprava předškolních dětí (většina) na školní docházku – děti pracují s Pracovním sešitem v předškolním kroužku ŠIKULKA, několikrát týdně jsou v dopoledních i odpoledních chvilkách individuálně zařazovány pracovní   úkoly a grafomotorická cvičení  – děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu a jsou podporovány k samostatnosti, tvořivosti, zvídavosti, v zaujímání a vyjadřování vlastních postojů. – při všech činnostech jsou děti rozvíjeny tak, aby získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich vzdělávání s ohledem na jejich věkové a individuální rozdíly. – děti jsou zapojovány do různých sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí i mimo naši MŠ, v rámci enviromentální výchovy se starají o školní záhony a prostřednictvím pravidelné četby pohádek a příběhů s dětským hrdinou jsou vedeny k zájmu o četbu a lásku ke knihám.

Učitelky

Image

Jitka Lamačová

Vystudovala pedagogické odborné vzdělání na SPgŠ. Na školce vede kroužek anglického jazyka. Hraje na klavír, flétnu a kytaru. Ráda sportuje, ve volném čase se zajímá o geocaching, turistiku a cestování.
Image

Pavlína Šajdáková

Vystudovala SPgŠ, zaměřuje se na výtvarné, pracovní a hudební činnosti, dramatizaci a čtenářskou pregramotnost. Prostřednictvím vhodných programů vede předškolní děti k přípravě na školní docházku. Mezi její zájmy patří hra na klavír, četba, divadlo, návštěva hradů a zámků. V mateřské škole má funkci statutární zástupkyně.

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID