Sauna

PŘIPRAVUJEME OD PODZIMU 2018

MČ Prahy 11 finančně podpořila zprovoznění sauny integrované v samostatných prostorách objektu MŠ Madolinka. Po celkové rekonstrukci tak od nového školního roku 2018/2019 mohou naše děti saunu pravidelně využívat podle předem stanoveného harmonogramu. Harmonogram se může měnit dle provozu mateřské školy a plánovaných akcí (jiné akce školy, nepřítomnost pedagogické pracovnice, jiné důvody). O změně jsou rodiče včas informováni na informačních nástěnkách.

Od nového školního roku 2018/2019 tak mohou naše děti saunu pravidelně využívat podle předem stanoveného harmonogramu. Harmonogram saunování bude vyvěšen po odevzdání všech Prohlášení. Harmonogram se může měnit dle provozu mateřské školy a plánovaných akcí (jiné akce školy, nepřítomnost pedagogické pracovnice, jiné důvody). O změně budete včas informováni na informačních nástěnkách.


Provozní řád sauny Madolinka

Stáhnout

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID
Image

V MŠ MADOLINKA POZNÁVÁME KULTURY NAŠICH SOUSEDŮ II.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001969 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Image

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278

Šablony III. pro MŠ Madolinka
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021278