Sauna

PŘIPRAVUJEME OD PODZIMU 2018

MČ Prahy 11 finančně podpořila zprovoznění sauny integrované v samostatných prostorách objektu MŠ Madolinka. Po celkové rekonstrukci tak od nového školního roku 2018/2019 mohou naše děti saunu pravidelně využívat podle předem stanoveného harmonogramu. Harmonogram se může měnit dle provozu mateřské školy a plánovaných akcí (jiné akce školy, nepřítomnost pedagogické pracovnice, jiné důvody). O změně jsou rodiče včas informováni na informačních nástěnkách.

Od nového školního roku 2018/2019 tak mohou naše děti saunu pravidelně využívat podle předem stanoveného harmonogramu. Harmonogram saunování bude vyvěšen po odevzdání všech Prohlášení. Harmonogram se může měnit dle provozu mateřské školy a plánovaných akcí (jiné akce školy, nepřítomnost pedagogické pracovnice, jiné důvody). O změně budete včas informováni na informačních nástěnkách.


Provozní řád sauny Madolinka

Stáhnout

Facebook

Facebook reports: (#200) Provide valid app ID