ZÁŘÍ – POZVÁNKA NA SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

POZVÁNKA

NA zářijové SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY  

V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

Místo setkání: Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

HLAVNÍ TÉMA: JÁ JSEM JÁ            
PROGRAM:  
Úvod a přivítání účastnic po prázdninách
Kontrola portfolií
Diskuse, na co se zaměřit při rozvoji čtenářské gramotnosti
Elektronická Albi tužka s knihami – zkušenosti ostatních    
Praktický seminář, sdílení zkušeností, shrnutí praktických
metod rozvoje předčtenářské gramotnosti s dramatizací
Franze Ketta s expertkou Barborou Křivohlavou  
Příklady dobré praxe – činnosti tvořené podle zásad
pedagogiky Franze Ketta se zaměřením na využití zpětné
vazby  
Vliv práce na základě vnitřní motivace          
Vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností s rozvojem schopností,
dovedností, postojů a hodnot potřebných pro zahájení a
úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti.
Zaměříme se na to, jak realizovat příběh jako prostředek
sebepoznání a osobního rozvoje, jak edukovat a využívat
volnočasové aktivity v činnostech s dětmi.
Bude to velká zábava.  

DATUM SETKÁNÍ: 19. 9. 2019 v 16,00 – 19,00

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, RÁDY VÁS U NÁS UVÍTÁME!  Prosíme, kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com