Zápisy z tematických setkávání platforem – prosinec 2018

Zápisy z  tematických setkávání platforem – prosinec 2018

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018

 

  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

 

Datum konání platformy:
Dne 13. prosince 2018 proběhlo 10. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 6 účastníků + 2 vedoucí .

Téma a délka setkání: Vánoční a novoroční inspirace, délka 2,5 hod

Cíl: Předávání inspirací a zkušeností, práce s Vánočním příběhem z Pohádkového kufříku.

Obsah setkání:

1. Přivítání účastnic, stručné seznámení účastnic s plány rozvoje centra – sdělení novinek se setkání Center v Českých Budějovicích 29. a 30.11. 2018, nabídka občerstvení, pozvánka na další plánované setkání, představení pohádek z Pohádkového kufříku, které máme k dispozici v našem centru.

 

2. Představení vedoucích, expertů a účastníků – Na dnešním setkání jsme mezi námi rádi přivítali novou účastnici, kterou jsme seznámili  s obsahem a cíli našeho centra a s pojmem čtenářská pregramotnost, zopakovali jsme si a připomněli , jak si máme správně vést  svoje PORTFOLIO, co je obsahem reflexe a kolik vykázaných hodin mají přítomné podpořené účastnice. Informovali jsme se o připravovaném workschopu 4. – 8.2. 2019 pro podpořené osoby, jehož místo a témata budou ještě upřesněna  zasláním pozvánky z Centra.

 

3. Stručné shrnutí z minulého setkání – Připomenuli jsme si minulé setkání s Hankou Nádvorníkovou, jak jsme případně využili získané nápady v práci s dětmi. Např.využití části pohádky O pejskovi a kočičce jako motivaci pro návštěvu Vánoční výstavy v jiné MŠ – v dopise nám přišla pozvánka, která posloužila k rozehrání příběhu a k vyzkoušení činností, které jsme si na minulém setkání s Hankou vyzkoušeli, včetně doručení našeho dopisu s vánočním přáním dětem do MŠ, kam jsme se šli podívat.

 

4. Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou –  Reflexe na domácí úkol – seznámení s oblíbenou knihou ze Zlatého fondu, předávání vánočních inspirací, seznámení s Vánočním příběhem z Pohádkového kufříku.

 

5. Hlavní část a náplň setkání –  Představili jsme si naše oblíbené knihy z dětství, které jsme měli zabalené jako vánoční dárek, formou hádanek a indicií. Povídali jsme si, proč máme tyto knížky rádi, čím nám jsou blízké, jaké v nich nacházíme inspirace a poselství – Dášenka, Rumcajs, Povídání o pejskovi a kočičce, Zahrada, Děti z Bullerbynu – z této knihy jsme si přečetli úryvek z kapitoly „Jak slavíme v Bullerbynu Vánoce“ a navodili jsme si vánoční atmosféru jako děti z knihy tím, že jsme tipovali, kolik je v přinesené lahvičce kuliček hrášku. A byla i cena i pro vítěze!

Také nám byla doporučena knížka Ivony Březinové LUCKA LUCIPERKA, společně i s Metodikou Niny Rutové a jejími zpracovanými aktivitami a pracovními listy pro děti, které podporují čtenářské strategie. Nahlédli jsme do Dílny čtení – co jsme všechno zvládli…aneb čteme jako o život, kterou  si vedou děti ve 2. tř. ZŠ Květnového vítězství a měli jsme tak možnost se dozvědět, jak se podporuje láska ke knihám u školáků. Pak jsme si prezentovali VÁNOČNÍ PŘÍBĚH s pomocí Pohádkového kufříku a s využitím některých aktivit z přiložené metodiky.

 

6. Diskuse – Probíhala průběžně, diskutovali jsme nad tím, jak využíváme knihy a příběhy, pomocí kterých přibližujeme dětem vánoční tradice. Srovnávali jsme zážitky z četby u st.a ml.generace, jak a co nám rodiče četli, když jsme byli malí, jak se mění vkus a výběr knih napříč generacemi. Povídali jsme si o tom, jak v ZŠ mají zřízen čtenářský koutek, kde si děti o přestávce mohou vyměňovat a číst své oblíbené knihy a jak pořádají projekty, např. Čtenářské bingo, Čtenářské perličky, Čtení pomáhá. Seznámili jsme se s novým časopisem pro děti CVAK!

 

7. Aplikace do praxe –  Ukázali jsme si, jak se dá s příběhem pracovat a společně jsme hledali další příklady a nápady. Diskutovali jsme nad délkou příběhu, zda je možné ho zjednodušit . Otevřeli jsme otázku Boha, zrození, náhradního partnera v rodině, svatby a jak k těmto otázkám přistupovat vzhledem k věku dětí. Příběh jsme si prokládali společným zpěvem vánočních koled.

 

8. Souhrn hlavních bodů – Pomocí otázek, které jsou součástí  Vánočního příběhu a zpracované metodiky, můžeme děti vést k orientaci se v příběhu. Bylo by dobré si příběh rozdělit do více dnů, k příběhu se můžeme vracet i během roku a rozpracovat si témata  v něm schovaná. Z důvodů náboženské tematiky lze využít pojmů Prý se povídá, Prý se to takhle stalo – je to na našem posouzení, záleží na skladbě dětí, na místě a prostředí, z kterého děti pocházejí. Je lépe s příběhem nespěchat a udělat si na něj čas.

Závěr: Na závěr jsme si přednesli „ Adventní uspávání“ – krásné vánoční přání od našich vedoucích děvčat a expertek z Centra ,které se všem moc líbilo. Poděkovali jsme všem za jejich přínosnou a obětavou práci, neboť je zájmem nás všech, aby dětí znaly co nejvíce důvodů, proč vzít knížku do ruky i když ještě neumí číst. Popřáli jsme si navzájem krásné vánoční svátky. Byli jsme rádi, že se nám setkání i v tomto komornějším duchu  a předvánočním shonu vydařilo a že jsme si  ho společně užili.

Další setkání bude  24.1. 2019  od 16.00   a hlavním tématem bude Rozvíjení čtenářských strategií s Mgr. Evou Rybárovou.

Zapsala:  Pavlína Šajdáková