Zápisy z tematických setkávání platforem – listopad 2018

Zápisy z  tematických setkávání platforem – listopad 2018

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018

 

  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

 

Datum konání platformy:
 

Dne 21. listopadu 2018. proběhlo 9. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 10 účastníků + 2 vedoucí + 3 hostů

Téma a délka setkání:   Fond zlaté literatury, délka 3 hodiny.

Cílem bylo:Jak je možné pracovat s pohádkou klasika dětské literatury Josefa Čapka  tak, aby motivovala děti k zájmu o školní práci a učila je hledat příklady prosociálního jednání, které pak mohou aplikovat do svého života. Doporučení knih, s kterými by se nejmenší děti mohly a měly potkat.

 

Obsah setkání:

1.      Přivítání účastnic – představení  nových dět.knih zakoupených Jihočeskou univerzitou, pozvání na malé občerstvení,

jmenovky, domluvení dalšího setkání.

 

2.      Představení vedoucích, expertů a účastníků – Na dnešní setkání byla pozvána Mgr.Hanka Švejdová s jejími Adventními inspiracemi, ale bohužel z vážných osobních důvodů nemohla přijet, takže jsme oslovili Mgr.Hanku Nádvorníkovou, naši koordinátorku a zároveň milého hosta, která nám přišla zprostředkovat naše téma, za což jí moc děkujeme. Dále k nám přijeli z Mladé Boleslavi zástupci HV Filda– Allegro studio recording Prague pí Andrea Seďová a prof. PhDr Petr Moulík DiS.Ph.D.s nabídkou nových CD titulů hudebních a mluvených pohádek,logopedických, vánočních  i jiných výukových programů.

 

3.      Stručné shrnutí z minulého setkání – Připomněli jsme si práci s lidovými říkadly J. Lady , co a jak jsme vyzkoušeli v praxi, a že i tento autor patří do zlatého fondu české literatury pro děti.

 

4.      Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou –  Zástupci hudebního vydavatelství nám poskytli odborný výklad o vybraných titulech, včetně možnosti krátkého poslechu a prostudování výukových materiálů s možností objednání nákupu, např. 12 měsíců v pohádkách, Zvuky z přírody, zvířátka – Jurkovič, Svátky, zvyky a tradice v celém roce, Staré pověsti české apod., které jsou namluveny a nazpívány českými herci a zpěváky či dětmi. Další částí setkání bylo seznámení se Zlatým fondem literatury pro děti, jehož výběr provedl a doporučil Jaroslav Provazník na semináři ČP a který nás upozorňuje na to, že zprostředkovatelé dětských knih mají stejně důležitou roli jako jejich autoři.

 

5.      Hlavní část a náplň setkání –  Práce s knihou Josefa Čapka  Povídání o pejskovi a kočičce,s pohádkou „ JAK PEJSEK S KOČIČKOU PSALI DOPIS DĚVČATŮM DO NYMBURKA“ . Na této pohádce jsme si ukázali, jak je možné s příběhem pracovat a jaké aktivity lze využívat tak, abychom posilovali některé dovednosti budoucího školáka , jeho prosociální chování a prohloubení poznatků o přírodě i aktivitách lidí v zimním období. Ukázali jsme si, jak vzbudíme zájem o tuto knihu, jak ji dětem můžeme představit pomocí schovaného dopisu pod šátkem a pomocí hádanky, která popisuje pejska a kočičku. Na různých částech příběhu jsme si  zprostředkovali, že dopisem můžeme něco důležitého sdělit nebo potěšit někoho nám blízkého, jak důležité je naučit se číst a psát a že to vyžaduje úsilí, jak je důležité si vzájemně pomáhat a neposmívat se ostatním za něco, co jim nejde, protože každý umíme něco lépe a něco hůře. Uvědomovali jsme si rozdíly ve vnímání, že co jinému chutná a voní, nemusí chutnat a vonět druhému ,a jak je důležité znát svou adresu a povídali jsme si, jakou cestou se k nám dopisy mohou dostávat. Je potřeba s dětmi hovořit i o tom, že je někdy dobré a užitečné, když si dokážeme odepřít a oddálit okamžité potěšení a jaké poučení nám z pohádky vyplývá.

 

6.      Diskuse – V diskusním kroužku jsme si předávali svoje další nápady, hledali jsme další aktivity, jak by se s pohádkou dalo pracovat – Otisky předmětů do sněhu, mouky, modelíny, písku,skládání pejska a kočičky z papíru, Kimovy  hry,procvičení hlásek na zač.slova, využití bzučáku pro určování délek hlásek, hra Na detektivy

 

7.      Aplikace do praxe –  CO je pod látkou? – motivace, hádání osaháním obálky, k čemu je dobrá?

Popis zvířátek, děti hádají podle hlavních znaků zvířátka z pohádky, teprve pak ukázat dětem knížku a přečíst pohádku.

Povídat si s dětmi o dopisech,k čemu jsou, čím dopis začíná a končí (oslovení,text ,závěr)

1.část – Píšeme dopis, hra ve dvojici – „píšeme“ si na záda a „čteme“, co jsme napsali

hra Na známku – povídání nad vystřiženou čtvrtkou v košilce, co na známce chceme mít, kresba

hra Na dopravu – jak dopis putuje, znáš svoji adresu, značku?

2.část – hra Já jsem a umím, já jsem a chtěl bych se naučit

3.část – hra Co nám voní x nevoní (dózy s potravinami), Co vonělo pejskovi a kočičce, etuda Pejsku, nejez to

Jak šli na poštu – co a jak si v zimě oblékáme?, píseň Sněží, sněží…pohyb. Vyjádření

hra Na stopy ve sněhu – otisky různých předmětů, cestičky ve sněhu,

4.část – hra Domeček se ztratil –  stavba domečku z kostek, pod látkou podle hmatu hledat správné části

domečku, řešení labyrintů na graf.listu, malování „jak domeček zapadl sněhem“, prolézání

strachovým pytlem, pod plachtou .Víme, kde bydlíme? – znalost adresy, značky

5.část – Proč to vše dobře dopadlo? Hledání poučení, stěžejního momentu v pohádce

 

8.      Souhrn hlavních bodů – Ústředním mottem  jsou slova Miroslava Horníčka „ K čemu máme knížky?“

Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.

 

Je velice důležité, abychom my dospělí nabízeli dětem ty správné poklady ze Zlatého fondu české i světové literatury a vhodnou formou jim tuto literární tvorbu zprostředkovávali.

Na závěr příběhu bychom měli hledat s dětmi stěžejní moment – v našem příběhu pejsek nesnědl syreček hned, oddálil něco, na co se těšil a to bylo dobře. Proč? Co by se mohlo stát, kdyby pejsek syreček snědl hned?

 

Závěr:

Na závěr dnešního opět příjemného setkání jsme si zrekapitulovali nejdůležitější poznatky. Obdrželi jsme seznam knih ze Zlatého fondu české a světové literatury doporučených Jaroslavem Provazníkem. Řekli jsme si, co si ze setkání odnášíme za novou zkušenost, co se nám líbilo a co bychom si případně chtěli vyzkoušet v praxi .Domluvili jsme se, že si zkusíme s dětmi napsat dopis a poslat ho dětem do jiné školky, zda nám přijde odpověď. Jako úkol na příště si máme vybrat a přinést ze seznamu 1 knížku, kterou známe, podepsat si ji, zabalit ji jako „dárek“ a zdůvodnit ostatním, proč ji doporučujeme,čím je nám blízká. Setkání s Hankou Švejdovou si zkusíme domluvit na jaro příštího roku. Budeme se těšit.

 

Další setkání proběhne 13.12. 2018   od 16.00   na téma: Vánoční příběh

 

Zapsala:  Pavlína Šajdáková

 

Zápisy z  tematických setkávání platforem – listopad 2018

5 26 02

Příjemce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ
Název platformy Centra kolegiální podpory (CKP)
Zaměření platformy Čtenářská pregramotnost
Složení platformy Vedoucí CKP – dvě učitelky/ředitelka MŠ
Datum zřízení platformy 1. 1. 2018

 

  1. Zápis ze setkání platformy: CKP Praha MŠ Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

 

Datum konání platformy:
 

Dne 21. listopadu 2018. proběhlo 9. setkání našeho Centra kolegiální podpory v počtu 10 účastníků + 2 vedoucí + 3 hostů

Téma a délka setkání:   Fond zlaté literatury, délka 3 hodiny.

Cílem bylo:Jak je možné pracovat s pohádkou klasika dětské literatury Josefa Čapka  tak, aby motivovala děti k zájmu o školní práci a učila je hledat příklady prosociálního jednání, které pak mohou aplikovat do svého života. Doporučení knih, s kterými by se nejmenší děti mohly a měly potkat.

 

Obsah setkání:

1.      Přivítání účastnic – představení  nových dět.knih zakoupených Jihočeskou univerzitou, pozvání na malé občerstvení,

jmenovky, domluvení dalšího setkání.

 

2.      Představení vedoucích, expertů a účastníků – Na dnešní setkání byla pozvána Mgr.Hanka Švejdová s jejími Adventními inspiracemi, ale bohužel z vážných osobních důvodů nemohla přijet, takže jsme oslovili Mgr.Hanku Nádvorníkovou, naši koordinátorku a zároveň milého hosta, která nám přišla zprostředkovat naše téma, za což jí moc děkujeme. Dále k nám přijeli z Mladé Boleslavi zástupci HV Filda– Allegro studio recording Prague pí Andrea Seďová a prof. PhDr Petr Moulík DiS.Ph.D.s nabídkou nových CD titulů hudebních a mluvených pohádek,logopedických, vánočních  i jiných výukových programů.

 

3.      Stručné shrnutí z minulého setkání – Připomněli jsme si práci s lidovými říkadly J. Lady , co a jak jsme vyzkoušeli v praxi, a že i tento autor patří do zlatého fondu české literatury pro děti.

 

4.      Seznámení s tématem setkání, s jeho formou a přibližnou délkou –  Zástupci hudebního vydavatelství nám poskytli odborný výklad o vybraných titulech, včetně možnosti krátkého poslechu a prostudování výukových materiálů s možností objednání nákupu, např. 12 měsíců v pohádkách, Zvuky z přírody, zvířátka – Jurkovič, Svátky, zvyky a tradice v celém roce, Staré pověsti české apod., které jsou namluveny a nazpívány českými herci a zpěváky či dětmi. Další částí setkání bylo seznámení se Zlatým fondem literatury pro děti, jehož výběr provedl a doporučil Jaroslav Provazník na semináři ČP a který nás upozorňuje na to, že zprostředkovatelé dětských knih mají stejně důležitou roli jako jejich autoři.

 

5.      Hlavní část a náplň setkání –  Práce s knihou Josefa Čapka  Povídání o pejskovi a kočičce,s pohádkou „ JAK PEJSEK S KOČIČKOU PSALI DOPIS DĚVČATŮM DO NYMBURKA“ . Na této pohádce jsme si ukázali, jak je možné s příběhem pracovat a jaké aktivity lze využívat tak, abychom posilovali některé dovednosti budoucího školáka , jeho prosociální chování a prohloubení poznatků o přírodě i aktivitách lidí v zimním období. Ukázali jsme si, jak vzbudíme zájem o tuto knihu, jak ji dětem můžeme představit pomocí schovaného dopisu pod šátkem a pomocí hádanky, která popisuje pejska a kočičku. Na různých částech příběhu jsme si  zprostředkovali, že dopisem můžeme něco důležitého sdělit nebo potěšit někoho nám blízkého, jak důležité je naučit se číst a psát a že to vyžaduje úsilí, jak je důležité si vzájemně pomáhat a neposmívat se ostatním za něco, co jim nejde, protože každý umíme něco lépe a něco hůře. Uvědomovali jsme si rozdíly ve vnímání, že co jinému chutná a voní, nemusí chutnat a vonět druhému ,a jak je důležité znát svou adresu a povídali jsme si, jakou cestou se k nám dopisy mohou dostávat. Je potřeba s dětmi hovořit i o tom, že je někdy dobré a užitečné, když si dokážeme odepřít a oddálit okamžité potěšení a jaké poučení nám z pohádky vyplývá.

 

6.      Diskuse – V diskusním kroužku jsme si předávali svoje další nápady, hledali jsme další aktivity, jak by se s pohádkou dalo pracovat – Otisky předmětů do sněhu, mouky, modelíny, písku,skládání pejska a kočičky z papíru, Kimovy  hry,procvičení hlásek na zač.slova, využití bzučáku pro určování délek hlásek, hra Na detektivy

 

7.      Aplikace do praxe –  CO je pod látkou? – motivace, hádání osaháním obálky, k čemu je dobrá?

Popis zvířátek, děti hádají podle hlavních znaků zvířátka z pohádky, teprve pak ukázat dětem knížku a přečíst pohádku.

Povídat si s dětmi o dopisech,k čemu jsou, čím dopis začíná a končí (oslovení,text ,závěr)

1.část – Píšeme dopis, hra ve dvojici – „píšeme“ si na záda a „čteme“, co jsme napsali

hra Na známku – povídání nad vystřiženou čtvrtkou v košilce, co na známce chceme mít, kresba

hra Na dopravu – jak dopis putuje, znáš svoji adresu, značku?

2.část – hra Já jsem a umím, já jsem a chtěl bych se naučit

3.část – hra Co nám voní x nevoní (dózy s potravinami), Co vonělo pejskovi a kočičce, etuda Pejsku, nejez to

Jak šli na poštu – co a jak si v zimě oblékáme?, píseň Sněží, sněží…pohyb. Vyjádření

hra Na stopy ve sněhu – otisky různých předmětů, cestičky ve sněhu,

4.část – hra Domeček se ztratil –  stavba domečku z kostek, pod látkou podle hmatu hledat správné části

domečku, řešení labyrintů na graf.listu, malování „jak domeček zapadl sněhem“, prolézání

strachovým pytlem, pod plachtou .Víme, kde bydlíme? – znalost adresy, značky

5.část – Proč to vše dobře dopadlo? Hledání poučení, stěžejního momentu v pohádce

 

8.      Souhrn hlavních bodů – Ústředním mottem  jsou slova Miroslava Horníčka „ K čemu máme knížky?“

Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.

 

Je velice důležité, abychom my dospělí nabízeli dětem ty správné poklady ze Zlatého fondu české i světové literatury a vhodnou formou jim tuto literární tvorbu zprostředkovávali.

Na závěr příběhu bychom měli hledat s dětmi stěžejní moment – v našem příběhu pejsek nesnědl syreček hned, oddálil něco, na co se těšil a to bylo dobře. Proč? Co by se mohlo stát, kdyby pejsek syreček snědl hned?

 

Závěr:

Na závěr dnešního opět příjemného setkání jsme si zrekapitulovali nejdůležitější poznatky. Obdrželi jsme seznam knih ze Zlatého fondu české a světové literatury doporučených Jaroslavem Provazníkem. Řekli jsme si, co si ze setkání odnášíme za novou zkušenost, co se nám líbilo a co bychom si případně chtěli vyzkoušet v praxi .Domluvili jsme se, že si zkusíme s dětmi napsat dopis a poslat ho dětem do jiné školky, zda nám přijde odpověď. Jako úkol na příště si máme vybrat a přinést ze seznamu 1 knížku, kterou známe, podepsat si ji, zabalit ji jako „dárek“ a zdůvodnit ostatním, proč ji doporučujeme,čím je nám blízká. Setkání s Hankou Švejdovou si zkusíme domluvit na jaro příštího roku. Budeme se těšit.

 

Další setkání proběhne 13.12. 2018   od 16.00   na téma: Vánoční příběh

 

Zapsala:  Pavlína Šajdáková