Zápis na naší MŠ

Zápis na naší MŠ

Vážení rodiče!

Pro přijímací řízení pro školní rok 2023/24 je nezbytné využít elektronickou registraci k zápisu, kde si vygenerujete a vyplníte Žádost o přijetí dítěte. Vytištěnou a podepsanou.

Žádosti budeme přijímat v kanceláři školy  ve dnech 9. 5. 2023  od  13 – 17 hodin a 10.5. od 10-13 hodin.

Do vybrané mateřské školy donesete oběma rodiči podepsané formuláře a předáte je  předáte ředitelce nebo jí pověřené zástupkyni.

Zároveň se Žádostí budete odevzdávat vyplněný a lékařem potvrzený formulář Evidenční list dítěte. 

Žádosti lze podat i prostřednictvím soukromé datové schránky, nicméně následně je nezbytné dodat originální Evidenční list…

Řádně podané žádosti budou školou zpracovány a od pátku 2.6.2023 můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí dítěte.

Den otevřených dveří do MŠ Madolinka proběhne 26.4.2023 od 10-11,30 hodin a od 16-17 hodin.

Bc. Lucie Havlíková

https://zapisdoms-praha11.praha.eu/skola/materska-skola-madolinka