Zápis do Mateřské školy Madolinka pro školní rok 2019/2020

Zápis do Mateřské školy Madolinka pro školní rok 2019/2020

 

VÝDEJ FORMULÁŘŮ PŘIHLÁŠEK:

29.4. v době 15-17 hod. a 30.4. v době 9-11 hod. a 15-16 hod. (v MŠ bude zároveň probíhat Den otevřených dveří)

 

PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH PŘIHLÁŠEK:

6.5. a 7.5. od 13–17 hod

v kanceláři ředitelky mateřské školy

 

K zápisu s sebou nutno vzít:

– vyplněnou a podepsanou přihlášku dítěte do MŠ MADOLINKA

– evidenční list dítěte s potvrzením ošetřujícího lékaře o povinném očkování dítěte

– OP zákonného zástupce dítěte

– rodný list dítěte

 

Při odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky obdrží zákonný zástupce registrační číslo dítěte, pod kterým budou zvěřejněny výsledky zápisu.

Výsledky zápisu budou zveřejněny do konce května 2019 na ww.madolinka.cz a vývěskou na dveřích kanceláře ředitelky MŠ.  

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte budou v určeném termínu k vyzvednutí v kanceláři ředitelky mateřské školy.