Zápis do mateřské školy Madolinka pro školní rok 2018/2019

Zápis do mateřské školy Madolinka pro školní rok 2018/2019

VÝDEJ PŘIHLÁŠEK – 2.5. a 3.5. od 13-17 hodin

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK – 9.5. a 10.5. od 13–17 hod

v ředitelně školy.

 

S sebou nutno doložit :

– přihláška dítěte do MŠ MADOLINKA

– evidenční list dítěte potvrzený ošetřujícím lékařem o očkování dítěte

– OP zákonného zástupce

– rodný list dítěte

 

Výsledky budou vyvěšeny koncem května na webových stránkách školy a na dveřích ředitelny,

pod registračním číslem správního řízení, které obdržíte při přijímání přihlášek.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte budou v určeném termínu k předání v ředitelně školy.