Zahajovací schůzky

Vážení a milí rodiče,

srdečně Vás i Vaše děti zdravíme a vítáme v novém školním roce, který začíná 1. září 2021.

SPOLEČNÁ SCHŮZKA S RODIČI DĚTÍ VŠECH TŘÍD

bude probíhat na školní zahradě 1.9. 2021 od 17 hodin. Vzhledem k současné situaci prosíme o účast pouze jednoho zákonného zástupce.

Prosíme rodiče, aby se na schůzku dostavili včas a pokud možno bez dětí. Děkujeme.

PROGRAM

 • Seznámení s MŠ, organizační uspořádání
 • Školní vzdělávací program
 • Seznámení rodičů se školním řádem, organizačním řádem, režimem dne
 • Úplata za předškolní vzdělávání
 • Školní jídelna
 • Organizace školního roku 2021/2022
 • Aktivity školy nad rámec výchovně vzdělávací práce
 • Akce školy
 • Důležitá čísla a další údaje naší školy
 • Potřeby dětí na začátku školního roku
 • Evaluace školy
 • Různé, diskuse

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Prosíme rodiče, kteří při zápisu neodevzdali originál potvrzeného evidenčního listu, aby ho přinesli.

Seznamy dětí a jejich rozdělení do jednotlivých tříd budou zveřejněny na vstupních dveřích MŠ.

Věříme, že se nám podařilo kolektivy dětí vyladit tak, aby komunikace v rámci třídy byla vstřícná a příjemná. Samozřejmostí pro nás je, aby se u nás děti cítily dobře, bezpečně a spokojeně. Na příjemném klimatu se podílí celý kolektiv školy.

Vstup do vnitřních prostor školy je možný pouze s rouškou!

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

Ředitelka MŠ Madolinka Bc. Lucie Havlíková