Začleňování dětí a žáků s OMJ do vzdělávání a do společnosti

Začleňování dětí a žáků s OMJ do vzdělávání a do společnosti

Publikace Spolku Zaedno – příručka se zabývá společnými potřebami a prioritami v oblasti inkluze a snaží se podpořit učitele a vychovatele pracující s kulturně odlišnými dětmi a tím usnadnit jejich začlenění a podpořit jejich vzdělávání. Kromě toho je cílem této příručky zlepšit atmosféru ve školních kolektivech tím, že podporuje multikulturní porozumění, toleranci a pozitivní vztahy mezi žáky z různých kulturních prostředí.

Zde je odkaz na českou verzi:

https://www.zaedno.org/teachers-handbook/prirucka-pro-ucitele-cz

Zde je odkaz na všechny jazykové mutace:

https://www.zaedno.org/teachers-handbook