WEBINÁŘE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Milé paní ředitelky a milí páni ředitelé mateřských a základních škol,

dovoluji si Vás informovat o dalších nových webinářích a dalších aktualitách, kterými se snažíme i nadále Vám i vašim pedagogům alespoň trochu ulehčit toto nelehké období. Pokud budete vědět o dalším ověřeném vzdělávacím zdroji, který by nám chyběl v našem každodenně aktualizovaném rozcestníku, neváhejte a pošlete nám o něm informaci na filip.kuchar@praha.eu, ať ho můžeme sem přidat a sdílet s ostatními.

Na tomto ROZCESTNÍKU s různými zdroji ke vzdělávání na dálku http://skoly.praha-mesto.cz/88502_Ruzna-reseni-pro-on-line-vyuku-pro-komunikaci-a-vyuku-s-zaky-a-studenty-doma i díky aktivnímu přístupu nás všech v Praze byl opět rozšířen a dnes už má celkem 10 oblastí podpory, jako poslední vznikla oblast vyhledávající informace z oblasti projektů. Naleznete tam například:

o    V úterý 7.4. MŠMT aktualizovalo výzvy II. VLNY ŠABLON – konkrétně byla aktualizována maximální délka realizace projektů a nejzazší datum ukončení realizace projektů. Pro všechny výzvy II. vlny šablon platí, že nejzazší ukončení realizace projektu je PRODLOUŽENO O 6 MĚSÍCŮ k 31. 8. 2022.

o    Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvyŠablony III č. 02_20_081 (MRR) v prioritní ose 3 určenou pro mateřské a základní školy v hl. m. Praze.

POKRAČUJÍ WEBINÁŘE OD KAP pro pedagogické pracovníky pražských ZŠ a SŠ, které vznikly ve spolupráci se vzdělávacím portálem Ve Škole.CZ. NOVĚ jsme připravili ZDARMA TŘETÍ POKRAČOVÁNÍ webinářů – Začínáme s ON-LINE výukou, které doplňují webinář I-KAP. Opět jsou rozděleny na semináře pro 1st. ZŠ, 2 st. ZŠ a SŠ s VOŠ. Přednášet budou zkušení učitelé a lektoři pro využívání IT technologií ve výuce ze stejného vzdělávacího stupně. 3 pokračování se zaměřuje na sdílení, co v ON – LINE vzdělávání se osvědčilo, s čím jsou ověřené zkušenosti, ale i co se ukázalo při výukách problematické nebo rizikové.

·         15.4. od 13.10 pro 1. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE

·         21.4. od 13.10 pro 1. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE

·         15.4. od 15.10 pro 2. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE

·         20.4. od 13.10 pro 2. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE

·         16.4. od 13.10 pro SŠ a VOŠ a více informací a přihlášení ZDE

·         22.4. od 13.10 pro SŠ a VOŠ a více informací a přihlášení ZDE

NOVĚ PŘICHÁZÍME S WEBINÁŘEM PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, který je jako ostatní webináře pro pražské učitele ZDARMA a bude se věnovat tématu: Inspirace pro online komunikaci a vzdělávání v MŠ, ve 4 blocích:  proč a které on-line nástroje pro vzdálenou komunikaci využívat, možnosti spolupráce ve sdílených dokumentech, užitečné jednoduché nástroje pro práci s PDF dokumenty, zvukem a videem, a nakonec inspirace pro vlastní online vzdělávání.

·         14.4. od 10.10 a více informací a přihlášení ZDE

·         15.4. od 14.10 a více informací a přihlášení ZDE.

Webináře Implementace KAP PRAHA pokračují. Stále nabízí operativně upravený vzdělávací kurz na ČTENÁŘSKÉ  A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI, který nabízíme ve formátu ON – LINE. Tento seminář se snaží vyjít vstříc těm školám, které svým učitelům umožnili pracovat z domova a ředitel by měl rád zároveň pod kontrolou i podobný způsob vzdělávání na dálku od všech svých učitelů a učitele si při sjednoceném přístupu mohli navíc pomáhat. Kurz je kromě podpory gramotností totiž doplněn i o aktuální témata, kdy se lektoři budou snažit zaměřit NEJDŘÍVE na používání moderních technologií ve vzdělávání, sdílení příkladů dobré praxe, tvorby pracovních listů, nebo metod pro aktivace žáků v obecné rovině. Školy si můžou objednat vzdělávání pro své pedagogy v termínu podle své potřeby a součástí přípravy webináře je propojení lektora s ředitelem, se kterým se dohodnou na potřebách školy a webinář je škole dotvořen na míru. Tyto webináře se objednávají přes koordinátora polytechnických aktivit, které už většina škol zná, přes pana Daniela Hendrycha, mail hendrych@hkp.cz.

Realizace projektů OP VVV a OP PPR. Na závěr mě dovolte pár slov k těm, co jsou v realizaci projektů buď OP VVV nebo OP PPR. V tuto dobu velmi úzce spolupracujeme s řídícími orgány, které vyjednávají v současné době o podmínkách prodloužení projektů. Určitě budou zohledňovat současnou situaci, sledujeme vývoj pro Vás a jakmile budou známi konkrétní výstupy, budeme Vás o nich okamžitě informovat.

Přeji Vám mnoho energie a hlavně zdraví v této nelehké době a držte se.       

Jsme tu pro Vás

Mgr. Bc. Filip Kuchař

vedoucí oddělení koncepce a projektů

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a sportu

Oddělení koncepce a projektů

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 005 269, +420 739 044 375

filip.kuchar@praha.eu, www.praha.eu