Vnitřní směrnice MŠ Madolinka týkající se koronaviru

Vnitřní směrnice MŠ Madolinka týkající se koronaviru:

·         dbát na zvýšenou osobní hygienu zaměstnanců a žáků;

·         zajistit dostatek dezinfekčních úklidových a mycích prostředků;

·         zvýšit četnost a rozsah úklidu s důrazem na dezinfekci (mytí ploch a podlah, toalet, dotykových míst – kliky, rámy dveří);

·         zvýšit dodržování hygienických pravidel při přípravě a distribuci jídel ve školní jídelně

·         zvážit návštěvy hromadných akcí

·         zrušit zahraničních výjezdy školy (studijní a jiné pobyty);

·         obrátit se na příslušnou hygienickou stanici případě, že máte podezření o výskytu koronaviru na Vaší škole

·         sledovat aktuální informace příslušných rezortů MZČR, MŠMT, MZV …

Bezpečnostní portál MHMP

https://bezpecnost.praha.eu/

https://bezpecnost.praha.eu/planovane-akce

https://bezpecnost.praha.eu/clanky/aktualni-informace-koronavirus

Další odkazy:

Ministerstvo školství:

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

http://www.msmt.cz/

Ministerstvo zdravotnictví:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Ministerstvo zahraničí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Státní zdravotní ústav:

http://szu.cz/tema/krizove-situace/2019-ncov-novy-koronavirus-wu-chan

Hygienická stanice hl. m. Prahy-http://www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html