Úhrada stravného u nově přijatých dětí

Informace pro rodiče nově přijatých dětí – platba bude vybírána v hotovosti 4. 9. 2018 od 6:30 do 8:30 u hospodářky školy, rodičům zde bude přidělen VS pro platbu převodem.