TĚŠÍME SE V LEDNU

Těšíme se v lednu 2019

 

29.1. – „ Kouzelné cesty s pohádkou o panově flétně„

– 9.30 hodin

všechny děti -Trio pana Blahovce

– hudební pořad se známými písničkami a představením základních hudebních nástrojů

 

Besedy pro rodiče:

 

16.1. v 17 hodin –  pořádáme setkání ve třídě Sluníček

MATEŘSKÁ ŠKOLA MADOLINKA

ZVE RODIČE A PEDAGOGY NA odbornou besedu „ První pomoc„

-základy první pomoci by měl každý z nás, přijďte si pohovořit s odborníkem na toto důležité téma

30.1. – pořádáme setkání s Mgr. Blankou Janečkovou, ředitelkou ZŠ Ke KATEŘINKÁM pro rodiče předškoláků besedu na téma přípravy na školu

  1. skupina od 16 hodin
  2. skupina od 17 hodin

Vážení rodiče, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ MADOLINKA „

odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči a dětmi – projekt je financován Evropskou unií

 

Spokojené děti a pevné zdraví v roce 2019 Vám i nám přeje MŠ MADOLINKA