Těšíme se v květnu

Těšíme se v květnu:

29.,30.4 – Zápis do MŠ Madolinka -šk.rok 2019/20

           13-17 hodin

6.,7.5 –Přijímání přihlášek pro šk.rok 2019/20

           13-17 hodin

14.5. – MateřinkaCup – fotbalový zápas – hřiště FC Háje

         8,30 hodin – vybraný tým MŠ Madolinka

15.5. – DPS Šalounova – třída Sluníček

        program ke Dni matek v 10 hodin

21.5. – Knihovna MČ Prahy 11 „ Žlutá pohádka“ z projektu Duhových pohádek – 10:30 třída Kuřátek

22.5. Sportovní atletické dopoledne mateřských škol

        8,15 – vybrané děti – ZŠ Donolavská

26.5.- Polytechnická výuka – spolupráce s Muzeem Říčany

      – třída Berušek, Žabiček od 9 hodin

AKCE PRO RODIČE A DĚTI:

30.4. Den otevřených dveří 9-11hod, 15-16hod

23.5. od 17 hodin třída Žabiček

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ JEDOU NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ

BESÍDKA KE DNI MATEK

13.5.  15,30 třída Berušek

        16,00 třída Žabiček, Sluníček

23.5.  15,30 třída Kuřátek