Těšíme se v dubnu

Těšíme se v dubnu:

1. 4. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ – společné foto i jednotlivé soubory portrétu dětí – od 8 hodin

3.4. Polytechnická výchova v MŠ

– třída ŽABIČKY A BERUŠKY od 9 hodin

5. 4. Dentální hygiena – preventivní program – dopoledne

– se studentkou zubního lékařství 1.fa UK

12. 4. „ Jak slavili Jaro s čápem„ Divadlo Úsměv

– pořad o tradicích a velikonočních zvycích

       9,00 – ve školce pro všechny děti

17. 4. Rozzáříme Velikonoce v DPS Šalounova

       10, 00 třída SLUNÍČEK

30. 4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro uchazeče na nový

       školní rok  2O19/20 v čase 9-11 a 15-16 hodin

AKCE PRO RODIČE A DĚTI :

Vážení rodiče, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ MADOLINKA „ pořádáme ve třídě KUŘÁTEK 9. 4. od 16 a od 17 hodin odborně zaměřené tematické setkání pro rodiče – projekt je financován Evropskou unií – tentokrát na téma: Montessori prvky ve výchově předškolního dítěte

( budete mít možnost i zakoupení alternativních pomůcek pro děti)

25. 4. od 15,00 – jarní brigáda pro rodiče spojená s opékáním buřtů a komunitním bubnováním pro rodiče a děti MŠ Madolinka

            KRÁSNÉ JARO přeje ředitelka školy