Průběh přijímacího řízení

1. Od 26. 4. 2021 je možno vygenerovat přihlášku na internetové adrese

https://zapisdoms-praha11.praha.eu ve formátu pdf

Porada a případná pomoc při generování přihlášek na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11 – Chodov

Mgr. Taťána Ondráková, dveře č. 410 – po předchozí telefonické domluvě na čísle 267 902 343

2. Odevzdání přihlášky – termín 10. 5. a 11. 5. 2021

Zákonní zástupci mohou přihlášku do mateřské školy odevzdat těmito způsoby:

– do datové schránky školy jmjupzz

– emailem s uznávaným elektronickým podpisem na msmodleticka@gmail.com

– doporučeným dopisem na adresu školy Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402, Praha 4, 149 00

– osobně v ředitelně školy, ve dnech 10. a 11. 5. 2021 od 8,00 do 14,00 hodin nebo po mailové domluvě s ředitelkou školy (řádně vyplněné dokumenty vložte do eurodesek)

Neúpně či chybně vyplněná přihláška a nebo dříve zaslaná přihláška než v termínu od 2.5. – 16.5.2021 je důvodem k vyřazení přihlášky z přijímacího řízení.