Protiepidemická opatření u černého kašle

Protiepidemická opatření u černého kašle

Vážená paní ředitelko/Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vám touto cestou jménem Hygienické stanice hl. m. Prahy (HSHMP) zaslat  v příloze informace k prováděným protiepidemickým opatřením v souvislosti s výskytem onemocnění černým kašlem ve školních zařízeních.

Tuto informaci Vám posílám formou tzv. rychlého vyrozumění přes aplikaci, kterou provozuje Magistrát hl. m. Prahy a slouží k rychlému předání informací většímu množství adresátů. Kontakty na Vás jsme získali z Rejstříku škol a školských zařízení.

Neodpovídejte, prosím, přímo na tuto zprávu. V případě dotazů k zasílání vyrozumění pište na adresu marie.bilkova@hygpraha.cz V případě dotazů k protiepidemickým opatřením můžete kontaktovat přímo příslušné územní pracoviště HSHMP. Kontakty naleznete zde: Kontakty Odboru protiepidemického – Hygienická stanice hlavního města Prahy (hygpraha.cz)

S pozdravem

Mgr. MARIE BÍLKOVÁ
ODBORNÝ RADA PROTIEPIDEMICKÉHO ODDĚLENÍ

Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1
marie.bilkova@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i
www.hygpraha.cz
+420 296 336 708
+420 733 673 947
+420 296 336 734(fax)

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě