Projekt Mezi námi

Naše mateřská škola Madolinka se aktivně zapojila do projektu neziskové organizace Mezi námi, o.p.s., která podporuje pravidelná setkávání lidí všech generací tak, aby k sobě našli cestu, aby si rozuměli a společně objevovali, jak zajímavé jsou jejich světy. Tento projekt propojuje malé děti a seniory a také ty, kteří se chtějí na mezigeneračním setkávání podílet. Spolupráce se bude odvíjet formou pravidelných společných akcí se seniory a také prostřednictvím naší interní práce s dětmi. Obsahem akcí budou návštěvy dětí v Domově pro seniory, společné výtvarné dílny a další.

Myslíme, že podporování setkávání lidí všech generací, vzájemné poznávání, společné objevování, tvoření, přirozená a nenásilná komunikace, různé hry, povídání jsou ku prospěchu našim dětem, ale i babičkám i dědečkům v Domově seniorů DPS Šalounova, Praha 11, se kterým jsme též navázali úspěšnou a milou spolupráci. Doufáme, že obě věkové skupiny si mohou našimi společnými aktivitami předávat radost ze života, moudrost a energii.

Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.

www.mezi-nami.czwww.facebook.com/mezinamiops