POZVÁNKA NA ÚNOROVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

POZVÁNKA

NA ÚNOROVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY  

V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

Místo setkání: Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

HLAVNÍ TÉMA:

 BARVY ŽIVOTA

          PROGRAM:

  • Úvod a shrnutí předešlého setkání s tématem čtenářská pregramotnost
  • Diskuse, na co se zaměřit při rozvoji čtenářské gramotnosti

 

  • Projekt Bc. Blanky Reimann s využitím prvků z pedagogiky Franze Ketta s krátkou ukázkou práce s pomůckami k dramatizaci
  • Praktický seminář plný obohacujících aktivit pro podporu rozvoje čtenářství

 ( pomůcky k dramatizaci – Franze Ketta )

Vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností s rozvojem schopností, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro zahájení a úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti. Zaměříme se na to, jak rozvíjet dramatickou výchovu u dětí s využitím pedagogiky Franze Ketta  a uvidíte praktickou ukázku práce s pomůckami.

Aktivity pro podporu rozvoje dramatizace nám přiblíží Bc. Blanka Reimann, která s pomůckami dlouhodobě pracuje ve svém působišti v MŠ Klubíčko v Pardubicích .

 

DATUM SETKÁNÍ:  6. 2. 2019 V 16,00 – 19,00

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, RÁDY VÁS U NÁS UVÍTÁME! 

Prosíme, kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com