Pozvánka na říjnové setkání v CKP

 

POZVÁNKA

NA ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY  

V OBLASTI ČTENÁŘŠKÉ PREGRAMOTNOSTI

Místo setkání: Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

HLAVNÍ TÉMA:

      Co se v září zaseje, to se od ledna začne sklízet

 

PROGRAM:

  • Úvod a shrnutí předešlého setkání s tématem čtenářská pregramotnost – konkretizujeme ve hře,  aneb jednoduše pomalu a spolu, bez ambic vědět všechno o podzimu, s propojením říkadel, písní a her
  • Stručné seznámení účastníků s aktivním zapojením hosta Hanky Švejdové
  • Představení materiálů, které Mgr. Hana Švejdová vydala v nakladatelství Portál, Raabe
  • Spolupráce s časopisem Informatorium a Tvořivá dramatika
  • Praktické metody dramatické výchovy v mateřské škole
  • Diskuse k tématu s lektorkou pro vzdělávání pedagogů v oblasti prožitkového učení

Vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností prožitkového učení, výměnu příkladů dobré praxe, diskusi k danému tématu, pro čerpání inspirace pro plánování a reflexi výuky. Prožitkové učení je v současné mateřské školy na prvním místě, zahrnuje vlastní iniciativu toho, kdo se učí. I když podnět přichází z vnějšku, pocit objevování, uchopení a porozumění vychází z vnitřku dítěte.

Co je to předčtenářská pregramotnost a jak s ní pracovat v mateřské škole.

DATUM SETKÁNÍ:  1.10. 2019 V 16,00 – 19,00

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, RÁDY VÁS U NÁS UVÍTÁME! 

Prosíme, kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com