POZVÁNKA: NA ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY V OBLASTI ČTENÁŘŠKÉ PREGRAMOTNOSTI

POZVÁNKA
NA ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY
V OBLASTI ČTENÁŘŠKÉ PREGRAMOTNOSTI

 

Místo setkání: Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

DATUM SETKÁNÍ:  18.10. 2018 V 16,00 – 19,00

 

HLAVNÍ TÉMA:

Práce s lidovými říkadly

PROGRAM:

  • Úvod a shrnutí předešlého setkání s tématem čtenářská pregramotnost
  • Stručné seznámení účastníků s plány rozvoje Centra
  • Představení souborů k dramatizaci pohádek
  • Přednáška paní scénáristky, herečky a pedagožky Markéty Světlíkové
  • Diskuse k tématu zpracování říkadel pana Josefa Lady

 Vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností prožitkového učení, výměnu příkladů dobré praxe, diskusi k danému tématu, pro čerpání inspirace pro plánování a reflexi výuky. Prožitkové učení je v současné mateřské školy na prvním místě, zahrnuje vlastní iniciativu toho, kdo se učí. I když podnět přichází zvnějšku, pocit objevování, uchopení a porozumění vychází zvnitřku dítěte.

Co je to dětské říkadlo a jak s ním pracovat, si povíme s pedagožkou, scénáristkou a herečkou Markétou Světlíkovou

 

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, RÁDY VÁS U NÁS UVÍTÁME! 

Prosíme, kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com