POZVÁNKA NA PROSINCOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

POZVÁNKA NA PROSINCOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY  V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

Místo setkání: Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

HLAVNÍ TÉMA:

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ INSPIRACE

PROGRAM:

  • Úvod a shrnutí předešlého setkání s tématem čtenářská pregramotnost
  • Stručné seznámení účastníků s plány rozvoje Centra
  • praktický seminář plný obohacujících aktivit
  • Práce s pohádkovým kufříkem a novou pohádkou „Vánoční příběh“
  • Reflexe na domácí úkol – práce s oblíbenou knihou ze Zlatého fondu

Vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností prožitkového učení, výměnu příkladů dobré praxe, diskusi k danému tématu, pro čerpání inspirace pro plánování a reflexi výuky. Prožitkové učení je v současné mateřské školy na prvním místě, zahrnuje vlastní iniciativu toho, kdo se učí. I když podnět přichází zvnějšku, pocit objevování, uchopení a porozumění vychází zvnitřku dítěte.

Adventní a novoroční inspirace nám přiblíží účastnice CKP vlastní oblíbenou knihou, kterou přinesou jako symbolický dárek pro ostatní přítomné. Budeme hovořit o přínosu knih a předávat si vlastní zkušenosti s propojením tvořivé dramatiky a prožitkovým učením.

DATUM SETKÁNÍ:  13. 12. 2018 V 16,00 – 19,00

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, RÁDY VÁS U NÁS UVÍTÁME! 

Prosíme, kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com