POZVÁNKA NA LISTOPADOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

POZVÁNKA

NA LISTOPADOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY  

V OBLASTI ČTENÁŘŠKÉ PREGRAMOTNOSTI

Místo setkání:

Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

HLAVNÍ TÉMA:                  
ČP z pohledu walfdorské pedagogiky  
PROGRAM:
Úvod a shrnutí předešlého setkání s tématem čtenářská
pregramotnost
Poznávací přístup k učení v době před nástupem do školy
Představení imaginativní hry badatelsky orientované
Přednáška paní učitelky z MŠ Dusíkova
Diskuse k tématu, zpracování říkadel a prožitkového učení
Mgr. Hanky Švejdové    
Vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností prožitkového učení,
výměnu příkladů dobré praxe, diskusi k danému tématu,
pro čerpání inspirace, pro plánování a reflexi výuky.
Prožitkové učení je v současné mateřské školy na prvním místě,
zahrnuje vlastní iniciativu toho, kdo se učí. I když podnět přichází
zvnějšku, pocit objevování, uchopení a porozumění vychází
zvnitřku dítěte.
Co je to dětské říkadlo a jak s ním pracovat, si povíme s
pedagožkou, která prvky walfdorské pedagogiky dlohodobě
rozvíjí a umožňuje malému dítěti pochopit svět a život, ale
zároveň i příležitosti setkat se s výzvami a rizikem.  

DATUM SETKÁNÍ:  13.11. 2019 V 16,00 – 19,00

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, RÁDY VÁS U NÁS UVÍTÁME! 

Prosíme, kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com