POZVÁNKA: NA PROSINCOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY V OBLASTI ČTENÁŘŠKÉ PREGRAMOTNOSTI

POZVÁNKA
NA PROSINCOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY
V OBLASTI ČTENÁŘŠKÉ PREGRAMOTNOSTI

Místo setkání: Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

DATUM SETKÁNÍ:  13. 12. 2018 V 16,00 – 19,00

 

HLAVNÍ TÉMA: Práce s 3 panelem

 

PROGRAM:

Úvod a shrnutí předešlého setkání s tématem čtenářská pregramotnost

Stručné seznámení účastníků s plány rozvoje Centra

Prezentace práce s novým IT stolem, využití možností práce dětí

Diskuse k tématu adventní inspirace

Pohádka z kufříku: Noemova archa

 

 

Vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností prožitkového učení, výměnu příkladů dobré praxe,
diskusi k danému tématu, pro čerpání inspirace pro plánování a reflexi výuky. Prožitkové učení je v současné mateřské školy na prvním místě,
zahrnuje vlastní iniciativu toho, kdo se učí. I když podnět přichází zvnějšku, pocit objevování, uchopení a porozumění vychází zvnitřku dítěte.

Využití nového IT stolu , jaké má možnosti a jak s ním pracovat s dětmi předškolního věku.

Rozvineme téma adventních inspirací po naladění s Mgr. Hankou Švejdovou v listopadovém CKP.

 

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, RÁDY VÁS U NÁS UVÍTÁME! 

Prosíme, kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com