POZVÁNKA NA LEDNOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

 

POZVÁNKA

NA LEDNOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY  

V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

Místo setkání: Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

HLAVNÍ TÉMA:

     ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÝCH STRATEGIÍ

 PROGRAM:

  • Úvod a shrnutí předešlého setkání s tématem čtenářská pregramotnost
  • Diskuse, na co se zaměřit při rozvoji čtenářské gramotnosti
  • Přednáška Mgr. Evy Rybárové k rozvíjení čtenářských strategií u předškolních dětí
  • Praktický seminář plný obohacujících aktivit pro podporu rozvoje čtenářství

 (čtenářské dílny, čtenářské kostky)

Vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností s rozvojem schopností, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro zahájení a úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti. Zaměříme se na to, jak rozvíjet myšlení u dětí, které využívají při poslechu předčítaného textu, později při vlastním čtení.

Aktivity pro podporu rozvoje čtenářství nám přiblíží Mgr.Eva Rybárová, která toto téma přednáší jako odborný asistent na Katedře pedagogiky Fakulty pedagogiky Západočeské univerzity.

DATUM SETKÁNÍ:  24. 1. 2019 V 16,00 – 19,00

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, RÁDY VÁS U NÁS UVÍTÁME! 

Prosíme, kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com