Pozvánka na dubnové setkání v centru kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti

Místo setkání: Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

Datum setkání: 17.4.2019 v 16,00-18,00

Hlavní téma: Duhové pohádky

Program:

  • Úvod a shrnutí předešlého setkání s tématem čtenářská pregramotnost (dále ČT)
  • Diskuze, na co se zaměřit při rozvoji ČT
  • Teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera
  • Seznámení s možnostmi spolupráce s knihovnou MČ Praha 11 (zajišťuje spolupracující knihovnice p. Daniela Jelínková)
  • Duhové pohádky (probouzení jara)

Vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností s rozvojem schopností, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro zahájení a úspěšné rozvíjení ČT. Zaměříme se na to, jak rozvíjet dramatickou výchovu s využitím teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera.

Setkání je určeno pro každého se zájmem o dané téma!

Motto: Pojďme spolupracovat!

Přijďte se podělit o své znalosti a zkušenosti, rády vás u nás přivítáme.

Prosíme kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com