POZVÁNKA NA ČERVNOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

POZVÁNKA

NA ČERVNOVÉ SETKÁNÍ V CENTRU KOLEGIÁLNÍ PODPORY  

V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI

Místo setkání: Mateřská škola Madolinka, Praha 4, Modletická 1402

HLAVNÍ TÉMA: MOJE OBLÍBENÁ KNIHA            
PROGRAM:  
Úvod a shrnutí předešlého setkání s projektem Storytellingu – je to vyprávění příběhu bez pomůcek, vyprávění jako nástroj umění, kultivace a
zdokonalování vyprávění příběhů
Diskuse, na co se zaměřit při rozvoji čtenářské gramotnosti
Elektronická Albi tužka s knihami – knihy Hravého učení – seznámíme se s kouzelným čtením.    
Praktický seminář, sdílení zkušeností, shrnutí praktických metod rozvoje předčtenářské gramotnosti a tradice vyprávění nad oblíbenouknihou.  
Příklady dobré praxe.  
Rozloučení se se školním rokem a s přáním dobrého čtení o
prázdninách.        
Vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností s rozvojem schopností, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro zahájení a úspěšné rozvíjení
čtenářské gramotnosti. Zaměříme se na to, jak realizovat příběh jako
prostředek sebepoznání a osobního rozvoje, jak edukovat a využívat
volnočasové aktivity v činnostech s dětmi. Bude to velká zábava.  

DATUM SETKÁNÍ: 26. 6. 2019 V 16,00 – 19,00

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!

PŘIJĎTE SE PODĚLIT O SVÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI, RÁDY VÁS U NÁS UVÍTÁME! 

Prosíme, kontaktujte nás na: msmadolinka@gmail.com