Spolu doma

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma.

Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden. 

https://spoludoma.cz/ 

Gabriela Simmerová sekretářka ředitele odboru HLAVNÍ MĚSTO PRAHAMAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a sportu

Oddělení sekretariátu a sportu Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1, tel: 236005202

gabriela.simmerova@praha.euwww.praha.eu