Poděkování na konci školního roku

Poděkování na konci školního roku

Vážení rodiče, milé děti ..

bylo mi ctí užít si s Vámi tento školní rok ..
Veškeré vynaložené úsilí dává smysl, když vidím spokojené rodiče, šťastné děti a usměvavé zaměstnance.

V létě nás čeká výměna podlahových kritin, rozsah mi ještě JMM upřesní, ale třída Berušky je jistá a paní učitelky udělaly kus velké práci a připravily ji.

Čeká nás kompletní rekonstrukce kuchyně, vše chystáme tak, aby byl provoz Vašich dětí zajištěn.

Děkuji tímto všem tatínkům,  kteří pomáhali spřestavbou kumbálů.
Děkuji všem zúčastněným, všem skvělým učitelkám i ostatním pracovníkům za aktivní přístup a krásné společné chvíle.

Krásné léto všem, Vaše ředitelka školy