Ocenění za mezigenerační spolupráci

Ocenění za mezigenerační spolupráci

26. května jsme se společně sešli při slavnostní události, předání značky Mezigeneračně, která je oceněním spolupráce v oblasti podpory mezigeneračních vztahů.

Děti z Mateřské školy Madolinka pravidelně navštěvují seniory v DPS Šalounova, kde společně tvoří, povídají si, posílají videopozdravy a sdílí hezké chvilky po celý rok.

A věřte, že společných aktivit v rámci našeho projektu “Povídej” proběhla již celá řada.  Tato skupina se schází již od roku 2018. Setkání jsou vždy kouzelná, plná radosti, úsměvů a energie. 

Děti s paní učitelkami tentokrát vyrobily ve školce krásné motýly a vlčí máky, které osobně předaly všem seniorům.  Po dlouhé době jsme měli možnost se potkat se seniory před DPS a společně si zazpívat, zatančit a potěšit je dětským úsměvem.

Velký dík patří paní ředitelce Lucii Havlíkové i jejím úžasným učitelkám Pavlíně Šajdákové a Jitce Lamačové z Mateřské školy Madolinka, všem báječným spolupracovníkům z DPS Šalounova (Jihoměstská sociální a.s.), hlavně paní Holubové a paní Kovářové, bez kterých by setkání nebyla možná.

Za skvělou a dlouhodobou spolupráci získaly od Kateřiny Jirglové, ředitelky obecně prospěšné organizace Mezi námi prestižní ocenění – značku s názvem Mezigeneračně. Je uznáním za to, že dlouhodobě a aktivně napomáhají sbližování mezi nejmladší a nejstarší generací.

Značku zavedla nezisková společnost Mezi námi a uděluje ji institucím, jež aktivně podporují mezigenerační dialog. Je oceněním za vynaloženou práci a energii. Znamená, že daná instituce je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací.

Mezi námi, o.p.s. je nezisková organizace, která již 8 let pomáhá vzájemně propojovat generace. “Naším cílem je, aby se navzájem poznávali, měli k sobě úctu a společně si předávali radost ze života. Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby k sobě nacházeli cestu a společně objevovali, jak krásné a zajímavé jejich světy jsou. Vnímáme mezigenerační aktivity jako prostor, kde si můžeme navzájem poskytnout radost, moudrost i životní energii a to i když je mezi námi věkový rozdíl někdy i 80 let.”

Na místě byli přítomni za MČ P11: paní radní Mgr. Zuzana Ujhelyiová, paní Eva Rýznerová, Mgr. Taťána Ondráková ( OŠK metodická podpora MŠ MČ)

Zařízení: Mateřská škola Madolinka, Modletická 1402, Praha 4