Multikulturní odpoledne pro rodiče a děti

Vážení rodiče,

v čerpání grantu Pól růstu – Výzva 28 Hl. m Prahy   V MŠ MADOLINKA poznáváme kultury našich sousedů„ pořádáme na zahradě školy  24. 10. 2019 od 15 a do 18 hodin

multikulturní odpoledne pro rodiče a děti – projekt je financován Evropskou unií

 Program   – 15 h Divadlo pana Kupce

Plecha a Neplecha jdou do světa

-16 h britské dílny, ruské balónkování aj.

Občerstvení : k ochutnávce národních kuchyní prosíme maminky o ruské, ukrajinské, vietnamské, moldavské, makedonské, albánské i české dobroty na ochutnávky kulinářských specialit různých zemí

  • káva, čaj, pití pro děti zajištěno

PROJEKT POZNÁVÁME KULTURU NAŠICH SOUSEDŮ

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001285

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřenna kombinaci následujících témat:

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.