Integrace cizinců v MČ Praha 11

V rámci projektu „Integrace cizinců v MČ Praha 11“, který realizujeme již pátým rokem za dotační podpory Ministerstva vnitra ČR, národního dotačního titulu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni, realizujeme výzkum.

Jedná se o Analýzu potřeb cizinců na MČ Praha 11 a realizátorem je Přírodovědecká fakulta UK, pod vedením pana profesora Luďka Sýkory.

Výzvy jsou vyvěšeny i našem webu, zde: https://www.praha11.cz/redakce/index.php?clanek=13019&lanG=cs&xuser=780046348879584144&slozka=12634

O celém realizovaném projektu pro letošní rok se dozvíte zde: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/socialni-sluzby-a-zdravotnictvi/socialni-sluzby/integrace-cizincu/integrace-cizincu-na-mc-praha-11-v-roce-2020.html

Výzvy v jazykových mutacích najdete na www.madolinka.cz na Úřední desce pod názvem Integrace cizinců jazykové mutace.